Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi irányelvek 2021 – tekernimentem.hu
Adatkezelési tájékoztató

Tartalom:

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja
 2. Az Adatkezelő adatai
 3. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
  3.1. Az Adatfeldolgozó megnevezése
  3.2. Az adatok fizikai tárolási helyei
  3.2.1. Társaságunk IT szolgáltatója
  3.2.2. Az adatfeldolgozó megnevezése
 4. A kezelt személyes adatok köre
  4.1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok
  4.2. Technikai adatok
  4.3. Cookie-k (Sütik)
  4.3.1. A sütik feladata
  4.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
  4.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
  4.4. Hírlevélhez kapcsolódó adatok
 5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
  5.1. Általános adatkezelési irányelvek
 6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
  6.1. Tájékoztatáshoz való jog
  6.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
  6.3. Helyesbítés joga
  6.4. Törléshez való jog
  6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  6.6. Adathordozáshoz való jog
  6.7. Tiltakozás joga
  6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  6.9. Visszavonás joga
  6.10. Bírósághoz fordulás joga
  6.11. Adatvédelmi hatósági eljárás
  7. Egyéb rendelkezések1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Pacific Cycles Értékesítő Kft.  (2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 106., a továbbiakban, Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Pacific Cycles Értékesítő Kft.  adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.tekernimentem.hu/adatvedelem címen. A Pacific Cycles Értékesítő Kft.  fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Pacific Cycles Értékesítő Kft.  elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Pacific Cycles Értékesítő Kft.  a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Pacific Cycles Értékesítő Kft.  az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Az Adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az info@pacificcycles.hu elérhetőségen léphet kapcsolatba az Adatkezelővel.

Cégnév: Pacific Cycles Értékesítő Kft.
Székhely: 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 106.
Cégjegyzékszám: 01 09 073944
Adószám: 10499401243
Képviselő: Vargáné Kiss Ilona
Telefonszám: 06-24-475-366
E-mail cím: info@pacificcycles.hu
Honlap: www.tekernimentem.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő)

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Tételesen írja le azokat a cégeket, melyek a továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe esnek. Adja meg cégekkel kapcsolatos alapadatokat (cégismertető), valamint azoknak a munkatársaknak a körét, akik az adatokat megismerik. Biztosítsa, hogy a partnerekkel kötött szerződések titoktartási záradéka kiterjed-e erre a körre!

3.1. Az Adatfeldolgozó megnevezése

3.2. Az adatok fizikai tárolási helyei

3.2.1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja.

Cégnév: NLG-System Bt.
Székhely: H-2135 Csörög, Homokbánya u. 26.
Adószám: 21880106-2-13
Cégjegyzékszám: 13-06-063659
Telefonszám: +3627502450
E-mail cím: info@nlgsys.net
Honlap: http://www.nlgsys.net

3.2.2. Az Adatfeldolgozó megnevezése

Az Adatfeldolgozó kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolását.

Az Adatfeldolgozó adatai:

Cégnév: The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Adószám: MOSS No. EU372008134
E-mail cím: confirm@mailchimp.com
Honlap: www.mailchimp.com

 1. A kezelt személyes adatok köre

4.1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok
(a csillaggal jelölt adatok kötelező mezőként vannak megadva)

Adatkezelés neve Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama, megőrzési idő Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Hírlevél, DM tevékenység Teljes név*
Email cím*
Telefonszám*
Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton. Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése,

promóciót népszerűsítő,

egyéb reklámüzenetek, események, rendezvények népszerűsítése, üzletpolitikai célú megkeresések küldése

az érintettek részére.

Érintett önkéntes hozzájárulása.

(Check box kipipálásával kell hozzájárulnia a feliratkozáshoz, és az adatvédelmi irányelvek elfogadásához.)

Weboldal használata során gyűjtött adatok (sütik) Technikai adatok, mint

Érintett IP címe, látogatás dátuma és időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe, melyet a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplóz.

Naplózás időpontjától számított 5 év. Weboldal és a szolgáltatások fejlesztése.

Ezen adatok az Érintett beazonosítására alkalmatlanok.

Érintett önkéntes hozzájárulása.

(Első látogatáskor sütik elfogadásának megjelölése vagy elvetése.)

4.2. Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4.3. Cookie-k (Sütik)

4.3.1. A sütik feladata:
– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Az weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

4.4. Hírlevélhez kapcsolódó adatok
A Felhasználó a hírlevélre egy feliratkozó formon keresztül tud feliratkozni. Amennyiben időközben bármikor úgy dönt, hogy továbbá nem szeretne hírlevelet kapni az Adatkezelőtől, úgy a leiratkozást megteheti olyan módon, hogy az adott hírlevél alján (láblécben) található Leiratkozás linkre rákattint.

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

Az Érintettek a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat, melyet az alábbi táblázat ábrázol:

 1. Hírlevélre való feliratkozás során
 2. A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (úgynevezett sütik)

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Pacific Cycles Értékesítő Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő  indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Hurrá, már majdnem a végéhez értél! Amiért ilyen kitartóan végigolvastad, egy aprósággal jutalmazzunk meg téged, egy polisport-os kulaccsal. Ehhez nincs más dolgod, csak küldj nekünk egy emailt az info@tekernimentem.hu -ra, a tárgymezőbe ezt írd: Végigolvastam a tekernimentem.hu adatvédelmi tájékoztatóját.

Köszönjük, hogy végigolvastad! Érvényes: 2021.01.01-től.

Egyéb jogi nyilatkozatok

Védjegyekhez fűződő jogok

A www.pacificcycles.hu, www.bbb.co.hu, www.pacific.co.hu a Pacific Cycles Értékesítő Kft. javára bejegyzett domainnevek. E jogvédett név- illetve kifejezés bármilyen harmadik személy által történő használata az Üzemeltető jogait sérti, melynek elhárításáért- és kárenyhítéséért kész minden szükséges lépést megtenni.Az oldalainkon elérhető cégek nevei minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik, a saját védjegyük.

Szerzői jogvédelem

Kijelentjük, hogy a www.pacificcycles.hu, www.bbb.co.hu, www.pacific.co.hu oldalakon megjelent információkat a Pacific Cycles Értékesítő Kft. birtokolja. Tilos a társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a tőlünk – nem csak internetes oldalainkról – származó információk tartalmának részben vagy egészben való tárolása, illetve a weboldalak bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése.
A www.pacificcycles.hu, www.bbb.co.hu, www.pacific.co.hu oldalain megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük!

Hivatkozások a www.pacificcycles.hu, www.bbb.co.hu, www.pacific.co.hu-ra, információ átvétel:

Nem szükséges előzetes írásbeli hozzájárulás abban az esetben, ha a cikkének címét, vagy – a főoldalunkon való megjelenítéskor látható – bevezetőjét (leadjét) veszik át. Ez esetben kitétel, a jól olvasható forrásmegjelölés (Forrás: www.pacificcycles.hu, www.bbb.co.hu, www.pacific.co.hu) és link elhelyezése, mely a http://www.pacificcycles.hu,http:/www.bbb.co.hu, http:// www.pacific.co.hu domainnévre mutat.
Az átvevő internetes oldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a Pacific Cycles Értékesítő Kft. javasolja az általuk forgalmazott vagy kínált termék, szolgáltatás megvásárlását!
A Pacific Cycles Értékesítő Kft. hozzájárul weboldalainak böngészéséhez, kivonatok – kizárólag saját felhasználási célból történő – átvételéhez. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a Pacific Cycles Értékesítő Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges!
A fentiektől eltérni csak a Pacific Cycles Értékesítő Kft.-vel kötött előzetes írásbeli szerződés alapján és kizárólag a szerződött fél jogosult. Amennyiben ezen feltételeket megsértik, a www.pacificcycles.hu, www.bbb.co.hu, www.pacific.co.hu üzemeltetője a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

Olvasói beleegyezés

Abban az esetben, ha Ön meglátogatja oldalainkat, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vette. Nem teszünk különbséget regisztrált és nem regisztrált felhasználóink között.

A Pacific Cycles Értékesítő Kft. felelősségének kizárása

A www.pacificcycles.hu, www.bbb.co.hu, www.pacific.co.hu honlapokon megtalálható információk felhasználásának eredményeiért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A Pacific Cycles Értékesítő Kft. nem felel a hozzáférhető tartalom (beleértve a működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért, mert a www.pacificcycles.hu, www.bbb.co.hu, www.pacific.co.hu tartalma kizárólag tájékoztató jellegű!
Oldalaink harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaznak. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sértik, a linket haladéktalanul eltávolítja a www.pacificcycles.hu, www.bbb.co.hu, www.pacific.co.hu oldalakról. Az általa használt linkek illetve az azokon keresztül lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, és az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

Köszönettel vesszük, ha olvasóink észrevételeikkel vagy javaslataikkal hozzájárulnak oldalunk minőségének, információs tartalmának emeléséhez, tartalmi, szakmai, vagy tudományos helyességével kapcsolatban!
Kérjük, abban az esetben, ha bármilyen észrevétele van, küldje el az info@pacificcycles.hu e-mail címre!